دیدار جمعی از مسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان با خانواده شهید ورزشکار (شهید جعفری ) به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

دیدار جمعی از مسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان با خانواده شهید ورزشکار (شهید جعفری ) به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش