دوره آموزشی اسناد مالی هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان باحضور آقای رفیع زاده کارشناس مسئول و سرکار خانم پیرایش کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان – شهرستان کوهبنان آبان ماه ۹۷

دوره آموزشی اسناد مالی هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان باحضور آقای رفیع زاده کارشناس مسئول و سرکار خانم پیرایش کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان – شهرستان کوهبنان آبان ماه ۹۷