‍‍   نائب قهرمانی تیم بومی محلی بانوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در مسابقات بومی محلی این شهرستان مسابقات بومی ومحلی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز روستا و هفته تربیت بدنی باهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان ونمایندگی اداره ورزش در بخش طغرالجرد وبخشداری کیانشهر وبا شرکت  شش تیم در بخش طغرالجرد  شهرستان کوهبنان  در چهار رشته […]

‍‍   نائب قهرمانی تیم بومی محلی بانوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در مسابقات بومی محلی این شهرستان

مسابقات بومی ومحلی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز روستا و هفته تربیت بدنی باهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان ونمایندگی اداره ورزش در بخش طغرالجرد وبخشداری کیانشهر وبا شرکت  شش تیم در بخش طغرالجرد  شهرستان کوهبنان  در چهار رشته طناب کشی ،هفت سنگ ،دوز بازی و پرتاب حلقه برگزارشد

 

دراین مسابقات که باحضور تیم های شهرستان بافق ،زرند،چترود،کوهبنان، بخش طغرالجردوروستاهای اطراف برگزار گردید در پایان این مسابقات تیم شهرستان بافق موفق به دریافت مقام قهرمانی ،تیم بخش طغرالجرد نائب قهرمان و شهرستان کوهبنان مقام سوم را کسب نمودند

 

ضمن تقدیر وتشکر از سرکار خانم احمدی نماینده هیئت بازیهای بومی محلی شهرستان در بخش طغرالجرد از زحمات  ایشان تجلیل می نمائیم

 

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان