✅جنای اقای فتاحی بخشدار محترم طغرالجرد سپاس وتشکر ما ورزشکاران وخانوادها را پذیرا باشید شکی نیست برگزاری المپیاد بازیهای بومی محلی در بخش طغرالجرد وحضورتیمهای ازبافق یزد چترودکرمان زرندکو هبنان ودوتیم از بخش وایجاد فضای شاداب ونشاط بخش حاصل نشدمگر با مساعی وکوشش ها وتلاشهای بی شایبه جنابعالی صمیمانه ترین تشکرما ورزشکاران وخانوادها را پذیرا […]

✅جنای اقای فتاحی
بخشدار محترم طغرالجرد
سپاس وتشکر ما ورزشکاران وخانوادها را پذیرا باشید
شکی نیست برگزاری المپیاد بازیهای بومی محلی در بخش طغرالجرد وحضورتیمهای ازبافق یزد چترودکرمان
زرندکو هبنان ودوتیم از بخش
وایجاد فضای شاداب ونشاط بخش
حاصل نشدمگر با مساعی وکوشش ها وتلاشهای بی شایبه جنابعالی
صمیمانه ترین تشکرما ورزشکاران وخانوادها را پذیرا باشید
✅برنامه اجرا شده برای اولین بار در چنین سطحی وبا حضور تعدادحدود۲۰۰بانو ورزشکار
با حمایت وپشتوانه شما عزیز زحمتکش ومدیریت عالی شمااقدامی مفرح وزیبا بود
وتمام بخش طغرالجرد هم مرکز بخش وهم روستاهای بخش یک روز ماندگار را از صبح ساعت۷تا غروب
پنجشنبه۹۷/۷/۱۹در ذهنها مانا کرد
💚نمایندگی ورزش وجوانان بخش طغرالجرد @toghroljerdekhabar