برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال بانوان دوتیم امید وجوانان فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که درپایان دوتیم به نتیجه ۳بر۳رضایت دادند برای تیم امید خانم ها انسیه مجیدی (۱)زهرا شبانی(۱) فاطمه پور ایزدی(۱)گل زنی کردند و۳گل تیم جوانان توسط خانم نجمه اسماعیلی به ثمر […]

برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال بانوان

دوتیم امید وجوانان فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که درپایان دوتیم به نتیجه ۳بر۳رضایت دادند

برای تیم امید خانم ها
انسیه مجیدی (۱)زهرا شبانی(۱) فاطمه پور ایزدی(۱)گل زنی کردند
و۳گل تیم جوانان توسط خانم نجمه اسماعیلی به ثمر رسید

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان