رئیس هیئت ورزش های رزمی شهرستان کوهبنان منصوب شد طی حکمی از سوی علیرضا ابراهیمی رئیس هیئت ورزش های رزمی استان جناب آقای جواد شبانی به عنوان رئیس هیئت ورزش های رزمی شهرستان کوهبنان منصوب گردید ضمن عرض تبریک به ایشان امیدواریم در جهت پیشرفت وتوسعه ورزش رزمی دربین جوانان شهرستان کوهبنان موفق ومویدباشند روابط […]

رئیس هیئت ورزش های رزمی شهرستان کوهبنان منصوب شد

طی حکمی از سوی علیرضا ابراهیمی رئیس هیئت ورزش های رزمی استان جناب آقای جواد شبانی به عنوان رئیس هیئت ورزش های رزمی شهرستان کوهبنان منصوب گردید

ضمن عرض تبریک به ایشان امیدواریم در جهت پیشرفت وتوسعه ورزش رزمی دربین جوانان شهرستان کوهبنان موفق ومویدباشند

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*