رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان دررده برترینهای استان قرار گرفت مراسم تجلیل از مقام آوران مسابقات کشوری کارکنان دولت استان کرمان درسال۹۶باحضور آقای سلیمانی معاون وزیر ورزش وجوانان و آقای دکتر امیری خراسانی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزارگردید در این مراسم از […]

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان دررده برترینهای استان قرار گرفت

مراسم تجلیل از مقام آوران مسابقات کشوری کارکنان دولت استان کرمان درسال۹۶باحضور آقای سلیمانی معاون وزیر ورزش وجوانان و آقای دکتر امیری خراسانی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزارگردید

در این مراسم از روسای ادارات ورزش وجوانان شهرستان های برتر استان تجلیل شد
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان جناب آقای منصور جعفری نژاددرکنارروسای ادارات شهرستان های بم،فاریاب،شهربابک وجیرفت عنوان برتررا بدست آوردند

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان