حضور تیم نونهالان مدرسه فوتبال نشاط شهرستان کوهبنان در فستیوال فوتبال استان کرمان ۲۱بازیکن نونهال از مدرسه فوتبال نشاط شهرستان به همراه مربی خود آقای اسماعیلی در فستیوال فوتبال استان که جمعه ۱۶شهریورماه در میدان چمن استانداری برگزار گردیدشرکت نمودند روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

حضور تیم نونهالان مدرسه فوتبال نشاط شهرستان کوهبنان در فستیوال فوتبال استان کرمان

۲۱بازیکن نونهال از مدرسه فوتبال نشاط شهرستان به همراه مربی خود آقای اسماعیلی در فستیوال فوتبال استان که جمعه ۱۶شهریورماه در میدان چمن استانداری برگزار گردیدشرکت نمودند

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان