جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با حضور اعضای هیات فوتبال استان به مناسبت هفته دولت

جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با حضور اعضای هیات فوتبال استان به مناسبت هفته دولت