گزارش تصویری از اردوی آماده سازی جودوکاران دختر(نوجوانان،جوانان ) شهرستان کوهبنان در سیرجان ورفسنجان جهت حضور در مسابقات کشوری درکردستان *روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*

گزارش تصویری از اردوی آماده سازی جودوکاران دختر(نوجوانان،جوانان )
شهرستان کوهبنان در سیرجان ورفسنجان جهت حضور در مسابقات کشوری درکردستان

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*