کسب مقام سوم استانی توسط تیم فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان تیم فوتسال بانوان شهرستان که به مسابقات استانی اعزام شده بوددرپایان این مسابقات به مقام سوم رسید ضمن تجلیل ازخانم پور میرزائی تنها مربی فوتسال بانوان برای ایشان و تمامی بازیکنان این تیم آرزوی موفقیت و سربلندی داریم *روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان […]

کسب مقام سوم استانی توسط تیم فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان

تیم فوتسال بانوان شهرستان که به مسابقات استانی اعزام شده بوددرپایان این مسابقات به مقام سوم رسید

ضمن تجلیل ازخانم پور میرزائی تنها مربی فوتسال بانوان برای ایشان و تمامی بازیکنان این تیم آرزوی موفقیت و سربلندی داریم

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*