مسابقات خانوادگی دوکوهان باهمکاری هیات انجمنهای ورزشی ؛؛دوچرخه سواری وکوهنوردی دروز جمعه مورخه ۹۷/۵/۲۶ درروستای بن در برگزار گردید

مسابقات خانوادگی دوکوهان باهمکاری هیات انجمنهای ورزشی ؛؛دوچرخه سواری وکوهنوردی دروز جمعه مورخه ۹۷/۵/۲۶ درروستای بن در برگزار گردید