کارگاه آموزشی مهارت های زندگی باحضور مدرس استانی و باهمکاری اداره کل ورزش و جوانان استان ویژه مربیان و داوران شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزارشد.

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی باحضور مدرس استانی و باهمکاری اداره کل ورزش و جوانان استان ویژه مربیان و داوران شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزارشد.