کارگاه آموزشی حجاب و عفاف ویژه دختران ورزشکاربخش طغرالجرددر سالن ورزشی ذوب آهن به مناسبت روز حجاب و عفاف برگزار شد *روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*  

کارگاه آموزشی حجاب و عفاف ویژه دختران ورزشکاربخش طغرالجرددر سالن ورزشی ذوب آهن به مناسبت روز حجاب و عفاف برگزار شد

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*