مسابقات فوتسال دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت در سالن ورزشی محمد رسول الله برگزار گردید *روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*  

مسابقات فوتسال دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت در سالن ورزشی محمد رسول الله برگزار گردید

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*