مسابقات فوتبال چمن مصنوعی نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با شرکت ۶تیم در استادیوم جهان پهلوان تختی برگزار شد.

مسابقات فوتبال چمن مصنوعی نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با شرکت ۶تیم در استادیوم جهان پهلوان تختی برگزار شد.