مسابقات جودوی قهرمانی استان به مناسبت دهه کرامت در محل سالن ورزشی مقام معظم رهبری برگزار َشد و درپایان این مسابقات تیم های سیرجان،کرمان وکوهبنان به ترتیب مقام های اول تا سوم رااز آن خود نمودند *روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*

مسابقات جودوی قهرمانی استان به مناسبت دهه کرامت در محل سالن ورزشی مقام معظم رهبری برگزار َشد و درپایان این مسابقات تیم های سیرجان،کرمان وکوهبنان به ترتیب مقام های اول تا سوم رااز آن خود نمودند

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*