*شکست تیم فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان مقابل تیم شهرستان چترود* تیم فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان در یک بازی دوستانه که به مناسبت دهه کرامت در سالن ورزشی امام علی (ع) برگزار شدبه مصاف تیم چترود رفت ودر پایان بانتیجه ۵بر۲ مغلوب این تیم شد *روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان*

*شکست تیم فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان مقابل تیم شهرستان چترود*

تیم فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان در یک بازی دوستانه که به مناسبت دهه کرامت در سالن ورزشی امام علی (ع) برگزار شدبه مصاف تیم چترود رفت ودر پایان بانتیجه ۵بر۲ مغلوب این تیم شد

*روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان*