درخشش ایروبیک ژیمناستیک کاران دختر شهرستان کوهبنان در استان ۹نفر از ورزشکاران دختر شهرستان امروز درسطح بندی یک ایروبیک ژیمناستیک استان شرکت نمودند که در پایان این دوره هر ۹نفر ورزشکار دختر شهرستان موفق شدند کارنامه قبولی دریافت نمایند *اسامی ورزشکاران* ۱-حدیثه شفیعی ۲-عادله خاکی بختیاروند ۳-مهلا احمدی ۴-نگارالسادات قریشی ۵-همتاشفیعی ۶-نازنین رقیه قربانی ۷-مبینا […]

درخشش ایروبیک ژیمناستیک کاران دختر شهرستان کوهبنان در استان

۹نفر از ورزشکاران دختر شهرستان امروز درسطح بندی یک ایروبیک ژیمناستیک استان شرکت نمودند که در پایان این دوره هر ۹نفر ورزشکار دختر شهرستان موفق شدند کارنامه قبولی دریافت نمایند

*اسامی ورزشکاران*

۱-حدیثه شفیعی

۲-عادله خاکی بختیاروند

۳-مهلا احمدی

۴-نگارالسادات قریشی

۵-همتاشفیعی

۶-نازنین رقیه قربانی

۷-مبینا شفیعی

۸-یاسمن ابراهیمی

۹-فرزانه مجیدی

*مربیان*

¤خانمها¤

۱_ مهدیه شفیعی

۲_زهراالسادات مظفری

۳_فاطمه السادات قریشی

☆ضمن تشکر از مربیان سختکوش وپر تلاش این موفقیت را به جامعه ورزش شهرستان کوهبنان تبریک عرض می نمائیم☆

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان