جلسه رایزنی و هماهنگی با اسپانسر مسابقات فوتسال پیشکسوتان استان کرمان به میزبانی شهرستان کوهبنان وجشن بزرگ غدیر با حمایت مالی فروشگاه زنجیره ای افق کوروش درمحل دفتر مدیر عامل این فروشگاه باحضور نمایندگان ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان برگزارشد. *روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*

جلسه رایزنی و هماهنگی با اسپانسر مسابقات فوتسال پیشکسوتان استان کرمان به میزبانی شهرستان کوهبنان وجشن بزرگ غدیر با حمایت مالی فروشگاه زنجیره ای افق کوروش درمحل دفتر مدیر عامل این فروشگاه باحضور نمایندگان ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان برگزارشد.

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*