*تیم شهرداری قهرمان مسابقات مینی فوتبال چمن مصنوعی جام دهه کرامت شهرستان کوهبنان شد* مسابقات مینی فوتبال نوجوانان شهرستان کوهبنان که به مناسبت دهه کرامت با شرکت۸تیم برگزار گردید درپایان این مسابقات تیم های شهرداری ، امام علی(ع) وثامن الحجج به ترتیب اول تا سوم شدند و تیم سرداررشیدی پابدانا به عنوان تیم اخلاق این […]

*تیم شهرداری قهرمان مسابقات مینی فوتبال چمن مصنوعی جام دهه کرامت شهرستان کوهبنان شد*

مسابقات مینی فوتبال نوجوانان شهرستان کوهبنان که به مناسبت دهه کرامت با شرکت۸تیم برگزار گردید درپایان این مسابقات تیم های شهرداری ، امام علی(ع) وثامن الحجج به ترتیب اول تا سوم شدند و تیم سرداررشیدی پابدانا به عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات معرفی شد

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*