مسابقات فوتسال دختران به مناسبت هفته معلم در محل سالن ورزشی محمد رسول ا… بخش طغرالجرد برگزار گردید و در پایان از تیم های برتر تجلیل شد.

مسابقات فوتسال دختران به مناسبت هفته معلم در محل سالن ورزشی محمد رسول ا… بخش طغرالجرد برگزار گردید و در پایان از تیم های برتر تجلیل شد.