مسابقات فوتسال بانوان جام تکریم رمضان با ورزش در محل سالن ورزشی امام علی ع برگزار گردید.  

مسابقات فوتسال بانوان جام تکریم رمضان با ورزش در محل سالن ورزشی امام علی ع برگزار گردید.