مراسم ضیافت افطاری ورزشکاران و جوانان در محل امام زاده بی بی عصمت شهرستان کوهبنان برگزار گردید.        

مراسم ضیافت افطاری ورزشکاران و جوانان در محل امام زاده بی بی عصمت شهرستان کوهبنان برگزار گردید.