محفل انس با قرآن کریم باحضور ورزشکاران شهرستان کوهبنان تحت عنوان تکریم رمضان با ورزش درمحل امامزاده سلیمان شاه برگزار شد.

محفل انس با قرآن کریم باحضور ورزشکاران شهرستان کوهبنان تحت عنوان تکریم رمضان با ورزش درمحل امامزاده سلیمان شاه برگزار شد.