جشنواره تکریم رمضان با ورزش همراه با جشن میلاد امام حسن ع با حضور بیش از هزار ورزش کار و دوهزار همشهری کوهبنانی در محل سالن ورزشی رهبری با حضور هنرمندان استانی برگزار گردید ایتدا کلیه تیم های ورزشی  رشته های مختلف از جلوی جایگاه  رژه رفتند و سپس مراسم با اجرای موسیقی هنرمندان بومی […]

جشنواره تکریم رمضان با ورزش همراه با جشن میلاد امام حسن ع با حضور بیش از هزار ورزش کار و دوهزار همشهری کوهبنانی در محل سالن ورزشی رهبری با حضور هنرمندان استانی برگزار گردید

ایتدا کلیه تیم های ورزشی  رشته های مختلف از جلوی جایگاه  رژه رفتند و سپس مراسم با اجرای موسیقی هنرمندان بومی اقای میلاد شفیعی ملقب به (علی قاسما ) و استانی (اسماعیل ایزدی) ادامه پیدا کرد.