همایش کوهپیمایی دختران جوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان برگزارشد.

همایش کوهپیمایی دختران جوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان برگزارشد.