*نتایج مسابقات تنیس روی میزکارمندان ادارات* مسابقات تنیس روی میز کارمندان ادارات به مناسبت هفته سلامت با حضور ۲۰نفر شرکت کننده در آکادمی تنیس شهرستان کوهبنان برگزار گردید ودرپایان این مسابقات به ترتیب آقایان ۱-حسن قربانی(آموزش و پرورش) ۲-مصطفی رشیدی(زغالشویی پابدانا) ۳-محمودمحسن بیگی(مرکزبهداشت) مقام های اول تا سوم را کسب نمودند *ضمنا از داور و […]

*نتایج مسابقات تنیس روی میزکارمندان ادارات*

مسابقات تنیس روی میز کارمندان ادارات به مناسبت هفته سلامت با حضور ۲۰نفر شرکت کننده در آکادمی تنیس شهرستان کوهبنان برگزار گردید ودرپایان این مسابقات به ترتیب آقایان
۱-حسن قربانی(آموزش و پرورش)

۲-مصطفی رشیدی(زغالشویی پابدانا)

۳-محمودمحسن بیگی(مرکزبهداشت)
مقام های اول تا سوم را کسب نمودند

*ضمنا از داور و مسئول برگزاری این مسابقات جناب آقای محمدشبانی کمال تشکر و قدر دانی را داریم*

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*