مسابقات هندبال دختران به مناسبت هفته سلامت درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد.

مسابقات هندبال دختران به مناسبت هفته سلامت درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد.