مسابقات تنیس روی میز کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت درمحل آکادمی تنیس روی میز برگزار شد ودر پایان آقایان حسن قربانی از آموزش و پرورش، مصطفی رشیدی ازذغال شویی و محمود محسن بیگی ازمرکز بهداشت به ترتیب مقام اول تا سوم راازآن خود کردند.

مسابقات تنیس روی میز کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت درمحل آکادمی تنیس روی میز برگزار شد ودر پایان آقایان حسن قربانی از آموزش و پرورش، مصطفی رشیدی ازذغال شویی و محمود محسن بیگی ازمرکز بهداشت به ترتیب مقام اول تا سوم راازآن خود کردند.