دیدار ورزشکاران و جوانان باامام جمعه شهرستان به مناسبت هفته سلامت

دیدار ورزشکاران و جوانان باامام جمعه شهرستان به مناسبت هفته سلامت