جشن نشاط و شادابی به مناسبت هفته جوان در روستای کهن شهرستان کوهبنان برگزارشد.

جشن نشاط و شادابی به مناسبت هفته جوان در روستای کهن شهرستان کوهبنان برگزارشد.