مسابقات فوتسال کارمندان ادارات به مناسبت هفته سلامت درمحل سالن ورزشی رهبری برگزارشد ودر پایان تیم فوتسال کیف و کفش مادر به مقام قهرمانی رسید و تیم مرکز بهداشت نایب قهرمان مسابقات شد.

مسابقات فوتسال کارمندان ادارات به مناسبت هفته سلامت درمحل سالن ورزشی رهبری برگزارشد ودر پایان تیم فوتسال کیف و کفش مادر به مقام قهرمانی رسید و تیم مرکز بهداشت نایب قهرمان مسابقات شد.

مسابقات فوتسال کارمندان ادارات

مسابقات فوتسال کارمندان ادارات

مسابقات فوتسال کارمندان ادارات

مسابقات فوتسال کارمندان ادارات