مسابقات فوتسال روستایی (جام نوروزی ) به میزبانی دهستان جور شهرستان کوهبنان، استان کرمان در سالن ورزشی شهدای دهستان جور برگزار شد.

مسابقات فوتسال روستایی (جام نوروزی ) به میزبانی دهستان جور شهرستان کوهبنان، استان کرمان در سالن ورزشی شهدای دهستان جور برگزار شد.