جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با محوریت برنامه های هفته سلامت ، هفته جوان و تجلیل از فعالان ورزش وامورجوانان درمحل اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان تشکیل شد.

جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با محوریت برنامه های هفته سلامت ، هفته جوان و تجلیل از فعالان ورزش وامورجوانان درمحل اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان تشکیل شد.