پیاده روی بانوان ورزشکار به مناسبت ایام ا… دهه فجر بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر مسیر گلزار شهدا تا پارک برهان الدین را به پیاده روی پرداختند.

پیاده روی بانوان ورزشکار به مناسبت ایام ا… دهه فجر

بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر مسیر گلزار شهدا تا پارک برهان الدین را به پیاده روی پرداختند.