افتتاح خانه ورزش روستایی دهستان خرمدشت شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه فجر انجام شد

افتتاح خانه ورزش روستایی دهستان خرمدشت شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه فجر انجام شد