دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان با جودوکاران کوهبنان و کیانشهر  

دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان با جودوکاران کوهبنان و کیانشهر