همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش به همت کمیته ورزش همگانی وورزش بانوان برگزارشد.

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش به همت کمیته ورزش همگانی وورزش بانوان برگزارشد.