مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درشهرستان کوهبنان برگزارشد ودرپایان به نفرات برتر جوایزی اهداء شد.

مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درشهرستان کوهبنان برگزارشد ودرپایان به نفرات برتر جوایزی اهداء شد.