همایش پیاده روی روستایی به مناسبت هفته دولت در محل روستای خانمکان به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی برگزار و به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.

همایش پیاده روی روستایی به مناسبت هفته دولت در محل روستای خانمکان به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی برگزار و به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.