مسابقات بومی محلی المپیاد محلات شهرستان کوهبنان با اجرای بازی های سنگ شیشو , هفت سنگ ، ماچلوس در محل خانه تاریخی ال طه به مناسبت هفته دولت برگزار شد و در پایان از تیم های برتر تجلیل شد.

مسابقات بومی محلی المپیاد محلات شهرستان کوهبنان با اجرای بازی های سنگ شیشو , هفت سنگ ، ماچلوس در محل خانه تاریخی ال طه به مناسبت هفته دولت برگزار شد و در پایان از تیم های برتر تجلیل شد.