المپیاد محلات (طناب کشی روستایی) به مناسبت هفته دولت المپیاد محلات (طناب کشی روستایی)در محل روستای کهن برگزار گردید و از تیم های برتر تجلیل شد .

المپیاد محلات (طناب کشی روستایی)

به مناسبت هفته دولت المپیاد محلات (طناب کشی روستایی)در محل روستای کهن برگزار گردید و از تیم های برتر تجلیل شد .