جلسه هماهنگی المپیادمحلات والیبال بانوان جلسه هماهنگی المپیادمحلات والیبال بانوان شهرستان کوهبنان باحضور سرپرستان تیم های  والیبال بانوان درمحل اداره ورزش و جوانان تشکیل شد.

جلسه هماهنگی المپیادمحلات والیبال بانوان

جلسه هماهنگی المپیادمحلات والیبال بانوان شهرستان کوهبنان باحضور سرپرستان تیم های  والیبال بانوان درمحل اداره ورزش و جوانان تشکیل شد.