شرکت تیم جودوشهرستان در رده سنی خردسالان,نونهالان ,نوجوانان وجوانان مقام اول استانی تیم خردسالان کوهبنانی و مقام دوم استانی نونهالان تیم شهرستان کوهبنان  جشنواره جودوکاران مسابقات قهرمانی استان بین تیم های هرمزگان -فاریاب -رفسنجان -سیرجان- کرمان -شهربابک -کوهبنان برگزار شد. از بین رده های سنی تیم خردسالان کوهبنان مقام اول  شهربابک مقام دوم  و فاریاب  مقام سوم […]

شرکت تیم جودوشهرستان در رده سنی خردسالان,نونهالان ,نوجوانان وجوانان

مقام اول استانی تیم خردسالان کوهبنانی و مقام دوم استانی نونهالان تیم شهرستان کوهبنان 

جشنواره جودوکاران مسابقات قهرمانی استان بین تیم های هرمزگان -فاریاب -رفسنجان -سیرجان- کرمان -شهربابک -کوهبنان برگزار شد. از بین رده های سنی تیم خردسالان کوهبنان مقام اول  شهربابک مقام دوم  و فاریاب  مقام سوم را کسب نمودند و همچنین در رده سنی نونهالان کرمان مقام اول کوهبنان مقام دوم و فاریاب مقام سوم را کسب نمودند.

اسامی برنده شدگان مقام در کوهبنان

مبینا جهانگیری ۲۵ کیلو مقام اول

سعیده قربانی ۴۸ کیلو مقام اول

مهلا نیکو رفتار ۶۳ کیلومقام اول

الهه سیدی ۴۸ کیلومقام اول

فرزانه مجیدی ۴۲مقام اول

زهرا جعفری ۵۷مقام دوم

فهیمه محمدی ۳۲ مقام سوم

مطهره رضازاده ۵۵مقام سوم

الهه محمدحسنی ۴۲ کیلومقام سوم

با تقدیر تشکر از مربی خوبشان سرکار خانم اکبری