به مناسبت هفته جوان در شهرستان کوهبنان 18 برنامه فرهنگی و ورزشی برگزار شد