براساس مصوبه شورای عالی جوانان روز میلاد حضرت علی اکبر (ع) روز جوان و هفته مصادف با ولادت (9 لغایت 15 شعبان) هفته جوان نام گذاری شده است

براساس مصوبه شورای عالی جوانان روز میلاد حضرت علی اکبر (ع) روز جوان و هفته مصادف با ولادت (9 لغایت 15 شعبان) هفته جوان نام گذاری شده است

لذا متناسب با اسامی روزهای این هفته، اداره  ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان برنامه های فرهنگی ، ورزشی و  آموزشی مختلفی را تدوین کرده و اجرا خواهند کرد.

اسامی روزهای هفته جوان بدین شرح اعلام شده  است.

 

شنبه

96/2/16 جوان، مشارکت ، ورزش، سلامت
یکشنبه 96/2/17 جوان، مشارکت، ورزش،  خانواده
دوشنبه 96/2/18 مصادف با میلاد حضرت علی اکبر (ع) : جوان، مشارکت، ورزش،  شکوفایی
سه شنبه 96/2/19 جوان، مشارکت، ورزش، محیط زیست
چهار شنبه 96/2/20 جوان، مشارکت، جوان، مسئولیت اجتماعی
پنج شنبه 96/2/21 جوان، مشارکت، ورزش، فراغت
جمعه 96/2/22 جوان، مشارکت، ورزش،  انتظار