نشست تخصصی مدیر کل ورزش و جوانان استان با فرماندار شهرستان کوهبنان