مسابقات دوچرخه سواری روستایی به مناسبت نوروز 96 در محل روستای ده خواجه شهرستان کوهبنان برگزار شد و نفرات برتر تجلیل گردید.  

مسابقات دوچرخه سواری روستایی به مناسبت نوروز 96 در محل روستای ده خواجه شهرستان کوهبنان برگزار شد و نفرات برتر تجلیل گردید.