اردو یک روزه برای جودوکاران شهرستان در نوروز 96 در محل سد کاروانگاه برگزار شد.

اردو یک روزه برای جودوکاران شهرستان در نوروز 96 در محل سد کاروانگاه برگزار شد.